پیمانکار کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

پشتیبانی واتساپ
شنبه تا پنجشنبه از 8:00 الی 18:00