خدمات ما

اجرای پروژه های فنی و ابنیه فنی

طراحی داخلی و خارجی ساختمان

بازسازی آپارتمان و ساختمان

مدیریت پیمان و مدیریت پروژه

امور فنی و مهندسی ساختمان

آخرین پروژه ها

شرکت ایستا دقیق سپاهان فقط در 5 سال اخیر توانسته20 پروژه بزرگ دولتی و خصوصی را به پایان برساند. تلاش شرکت رسیدن به حداکثر رضایت کارفرما در تک تک پروژه ها بوده است.

پشتیبانی واتساپ
شنبه تا پنجشنبه از 8:00 الی 18:00